ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660092
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030108
รหัส Obec 6 หลัก :
  660092
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองชัยวาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ืNONGCHAIWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองชัยวาน
ตำบล :
  ป่งไฮ
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042430120
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2506
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่งไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:56:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน


นายพวง กุมภิโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองชัยวาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน