ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าไร่วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660095
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030111
รหัส Obec 6 หลัก :
  660095
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ท่าไร่วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tharaiwittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านท่าไร่
ตำบล :
  ป่งไฮ
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่งไฮ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 15:07:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนท่าไร่วิทยา


นางนิภาภรณ์ จันทรุณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าไร่วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน