ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660096
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030092
รหัส Obec 6 หลัก :
  660096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่สามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maisamukkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านใหม่สามัคคี
ตำบล :
  ท่าสะอาด
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042479192
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  maisamukkee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ท่ากกแดง-ท่าสะอาด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่าสะอาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 15:25:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี


นายเนตรน้อย ทองป้อง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน