ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660097
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030101
รหัส Obec 6 หลัก :
  660097
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งทรายจก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Thungsaijok School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านทุ่งทรายจก
ตำบล :
  บ้านต้อง
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43150
โทรศัพท์ :
  042479812
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านต้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:58:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก


นายกิจปกรณ์ คำเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน