ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนเสียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660098
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030102
รหัส Obec 6 หลัก :
  660098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนเสียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bandonsead
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านดอนเสียด
ตำบล :
  บ้านต้อง
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  0812600941
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/04/2484
อีเมล์ :
  bandonseadschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านต้อง-โสกก่าม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านต้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:11:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนเสียด


นางรัตนาพร พัทบุรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนเสียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน