ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660099
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030103
รหัส Obec 6 หลัก :
  660099
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศิริพัฒน์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Siripat school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านศิริพัฒน์
ตำบล :
  บ้านต้อง
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042430207
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านต้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 16:48:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์


นายทวนทอง ชินเฮือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิริพัฒน์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน