ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660100
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030105
รหัส Obec 6 หลัก :
  660100
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้องโคกกะแซ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantongkhokkasae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโคกกระแซ
ตำบล :
  บ้านต้อง
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  0935690707
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  tongkokkasare.school289@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านต้อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ตุลาคม 2562 เวลา 13:32:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ


นายวัฒนา จันทรโคตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้องโคกกะแซ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน