ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660102
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030113
รหัส Obec 6 หลัก :
  660102
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโสกก่ามนาตาไก้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansokkamnatakai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านหนองปลาดุก
ตำบล :
  โสกก่าม
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042422328
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  sknatakai@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โสกก่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13:10:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้


นายสหรัฐ พลวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน