ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660103
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030114
รหัส Obec 6 หลัก :
  660103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  dongsawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านดงสว่าง
ตำบล :
  โสกก่าม
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  042436815
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 พฤษภาคม 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โสกก่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  32 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14:59:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงสว่าง


นายอภิชาติ หัตถนิรันตร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน