ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อพนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660104
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030115
รหัส Obec 6 หลัก :
  660104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อพนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Bopana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบ่อพนา
ตำบล :
  โสกก่าม
อำเภอ :
  เซกา
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25/15/2515
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านต้อง-โสกก่าม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โสกก่าม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  74 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  27 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:30:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อพนา


นายไพศาล ผาละนัด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อพนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน