ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำแวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660113
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  660113
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำแวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khamwang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านคำแวง
ตำบล :
  คำแก้ว
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  0878670003
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  kumwang4@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  83 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 10:41:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำแวง


นายนิยม สมงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำแวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน