ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660115
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  660115
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองโดดอนเสียด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongdodonsiad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านหนองโด
ตำบล :
  คำแก้ว
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  0956671258
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  pasika145@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำแก้วถ้ำเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด


นายประดิษฐ์ พาโพนงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน