ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660117
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  660117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nanguangsumhueyniam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านนางวงสุ่ม
ตำบล :
  คำแก้ว
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 สิงหาคม 2500
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.คำแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:25:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม


นายช่วง ห้าวหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน