ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660120
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  660120
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  สังวาลย์วิทย์ 1
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sungwanwit 1
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านห้วยสะอาด
ตำบล :
  ถ้ำเจริญ
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 ตุลาคม 2508
อีเมล์ :
  sangwanwit1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำแก้วถ้ำเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1


นายวิพนธ์ จิตรจักร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน