ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีนาวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660121
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  660121
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศรีนาวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺิBansrinava
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านศรีนาวา
ตำบล :
  ถ้ำเจริญ
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พ.ค.2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:25:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศรีนาวา


นายวิชัย เฉยฉิว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศรีนาวา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน