ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาขาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660123
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020092
รหัส Obec 6 หลัก :
  660123
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาขาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nakham Shcool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านนาขาม
ตำบล :
  ศรีชมภู
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  042084113
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/09/2501
อีเมล์ :
  jeabjang12@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 14:39:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาขาม


นายสุทธิพงษ์ พลงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาขาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน