ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660126
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020088
รหัส Obec 6 หลัก :
  660126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kampai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านถ้ำจันทร์
ตำบล :
  ศรีชมภู
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 มีนาคม 2506
อีเมล์ :
  kampaischool11@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ศรีชมภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  39.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 11:18:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำไผ่


นายคงศักดิ์ รินทา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน