ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองทิพย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660132
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  660132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองทิพย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Klongtip
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านคลองทิพย์
ตำบล :
  เหล่าทอง
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  0892469090
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2518
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 11:58:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองทิพย์


นายปริญญา กล้าหาญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองทิพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน