ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยลึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660133
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  660133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยลึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAYLUEK SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านห้วยลึก
ตำบล :
  หนองพันทา
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/05/2513
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองพันทาบัวตูม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพันทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  68 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 10:05:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยลึก


นายวรการ เวชวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน