ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซำบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660134
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020100
รหัส Obec 6 หลัก :
  660134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซำบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansumborn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านซำบอน
ตำบล :
  เหล่าทอง
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เหล่าทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  44 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 ธันวาคม 2562 เวลา 21:30:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซำบอน


นายครุฑทอง หอมชื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซำบอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน