ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660135
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  660135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonsawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านโนนสวาง
ตำบล :
  ถ้ำเจริญ
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  bannonsawang.2013@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  คำแก้วถ้ำเจริญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:30:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสวาง


นายสมพร ถิ่นปรุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน