ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660137
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020077
รหัส Obec 6 หลัก :
  660137
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถ้ำเจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thumjarern
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านถ้ำเจริญ
ตำบล :
  ถ้ำเจริญ
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43170
โทรศัพท์ :
  0819544864
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ถ้ำเจริญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 08:58:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ


นายสุพจน์ แสงจำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน