ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองพันทา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660138
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  660138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองพันทา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ืnongpanta
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านพัฒนาพร
ตำบล :
  หนองพันทา
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2455
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองพันทา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 13:20:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองพันทา


นายอนันต์ นุสนธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองพันทา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน