ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660144
รหัส Smis 8 หลัก :
  43020083
รหัส Obec 6 หลัก :
  660144
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเหว่อโนนอุดม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban nawer non u-dom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านบ้านโนนวิทยา
ตำบล :
  บัวตูม
อำเภอ :
  โซ่พิสัย
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  25 พฤศจิกายน 2511
อีเมล์ :
  1038660144@pracharath.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บัวตูม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:08:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม


นายสมบูรณ์ ศิริบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน