ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660179
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030037
รหัส Obec 6 หลัก :
  660179
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanbuengkanvisitumnuaysil
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านวิศิษฐ์
ตำบล :
  วิศิษฐ์
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042490596
โทรสาร :
  042490596
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2457
อีเมล์ :
  anubanvisit@yahoo.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บึงกาฬวิศิษฐ์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศตำบลบึงกาฬ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 18:49:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์


นายอุบล ไชยดี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน