ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาป่าน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660180
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030038
รหัส Obec 6 หลัก :
  660180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาป่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNAPAN SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านนาป่าน
ตำบล :
  วิศิษฐ์
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042088273
โทรสาร :
  042088273
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  31 กรกฎาคม 2514
อีเมล์ :
  bannapanschool1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วิศิษฐ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:03:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาป่าน


นางสาวชลธิชา เคหฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาป่าน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน