ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าไคร้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660185
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030029
รหัส Obec 6 หลัก :
  660185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าไคร้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHAKRAI SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านท่าไคร้
ตำบล :
  บึงกาฬ
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042430148
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2472
อีเมล์ :
  banthacraischol@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงกาฬ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 10:47:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าไคร้


นายวัชรินทร์ เสาะก่าน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าไคร้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน