ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660186
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030030
รหัส Obec 6 หลัก :
  660186
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านท่าโพธิ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthapho
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านท่าโพธิ์
ตำบล :
  บึงกาฬ
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  0807528799
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/08/2482
อีเมล์ :
  banthaphoschool.bk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บึงกาฬ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 09:43:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์


นายวิลัยศักดิ์ อยู่พงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าโพธิ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน