ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660191
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030033
รหัส Obec 6 หลัก :
  660191
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยสามยอดเทวกุล
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBan Huai Sam Yot Thewakun School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านห้วยสามยอดเทวกุล
ตำบล :
  โป่งเปือย
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  0650725695
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 สิงหาคม 2523
อีเมล์ :
  hsytwk.2556@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งเปือย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 11:23:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล


นายอำนาจ สีทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน