ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไคสี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660193
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030013
รหัส Obec 6 หลัก :
  660193
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไคสี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khaisi School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านศิริพร
ตำบล :
  ไคสี
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042430247
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2500
อีเมล์ :
  Khaisi@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไคสี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:25:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไคสี


นายคงเดช ราชาทุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไคสี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน