ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคำหมื่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660194
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030014
รหัส Obec 6 หลัก :
  660194
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคำหมื่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Khummun School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านคำหมื่น
ตำบล :
  ไคสี
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/12/2500
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โนนสว่างโป่งเปือยไคสี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไคสี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 15:48:32 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคำหมื่น


นายภูริพงษ์ ภูริศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำหมื่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน