ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660196
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030047
รหัส Obec 6 หลัก :
  660196
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หอคำพิทยาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hokhampittayasan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านหอคำเหนือ
ตำบล :
  หอคำ
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042-025023
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2464
อีเมล์ :
  hokhampitschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หอคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 เมษายน 2563 เวลา 22:03:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์


นายบุญจันทร์ จันทร์พวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน