ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเข็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660198
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030050
รหัส Obec 6 หลัก :
  660198
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเข็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongkeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองเข็ง
ตำบล :
  หอคำ
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042430152
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พฤษภาคม 2471
อีเมล์ :
  nongkhengs@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หอคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:31:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเข็ง


นายเมธากุล อุระภา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเข็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน