ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนธเนตรวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660201
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030048
รหัส Obec 6 หลัก :
  660201
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ธเนตรวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Tanatvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านม่วงมีชัย
ตำบล :
  หอคำ
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042430228
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/6/2513
อีเมล์ :
  tanatvittaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หอคำ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  31 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 11:40:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนธเนตรวิทยา


นายสุรินทร์ มิทะลา
ผู้อำนวยการโรงเรียนธเนตรวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน