ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองหมู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660202
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030042
รหัส Obec 6 หลัก :
  660202
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองหมู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongmu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองหมู
ตำบล :
  หนองเลิง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  0621579625
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2500
อีเมล์ :
  ictnongmoo@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  38 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14:35:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองหมู


นายสุริยนต์ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหมู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน