ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองเค็ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660204
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030044
รหัส Obec 6 หลัก :
  660204
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองเค็ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Klongkhem
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านคลองเค็ม
ตำบล :
  หนองเลิง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  3800
โทรศัพท์ :
  042430151
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20กันยายน2502
อีเมล์ :
  klongkhem.school66@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:25:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองเค็ม


นายประยูร ชมภูพื้น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองเค็ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน