ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสรรเสริญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660205
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030045
รหัส Obec 6 หลัก :
  660205
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสรรเสริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  sunsern
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านสรรเสริญ
ตำบล :
  หนองเลิง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  0801878258,0898400275
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ. 2518
อีเมล์ :
  tung_love.01@hotmail.com.
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองเลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:51:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสรรเสริญผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสรรเสริญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน