ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสุขสำราญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660206
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030046
รหัส Obec 6 หลัก :
  660206
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสุขสำราญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansuksumran
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านสุขสำราญ
ตำบล :
  หนองเลิง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  085-6938526
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  sooksamranschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หอคำหนองเลิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองเลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09:38:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสุขสำราญ


นายไสว วรรณพรามณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขสำราญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน