ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนปอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660207
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030041
รหัส Obec 6 หลัก :
  660207
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนปอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  donpo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนปอ
ตำบล :
  หนองเข็ง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  0892777627
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2492
อีเมล์ :
  donpo@chaiyo.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสว่าง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 13:26:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนปอ


นายสุริยนต์ หงษ์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนปอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน