ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทองสาย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660209
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030026
รหัส Obec 6 หลัก :
  660209
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทองสาย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banthongsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านทองสาย
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2497
อีเมล์ :
  thongsai2552@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนสมบูรณ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:37:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทองสาย


นายมาดแมน สกุลสารทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทองสาย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน