ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนจำปา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660211
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030024
รหัส Obec 6 หลัก :
  660211
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนจำปา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonjumpa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนจำปา
ตำบล :
  โนนสมบูรณ์
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042088367
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 12:34:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนจำปา


นางน้อมจิตร ดอนหมื่นศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนจำปา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน