ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 5 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมภูทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660215
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030002
รหัส Obec 6 หลัก :
  660215
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชุมภูทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banchumphuthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านห้วยภูสามัคคี
ตำบล :
  คำนาดี
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  6 พ.ค. 2512
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำนาดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:48:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชุมภูทอง


นายนฤวุฒิ ชำนาญวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมภูทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน