ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660216
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030003
รหัส Obec 6 หลัก :
  660216
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาเจริญวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nacharearnwitthaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยเรือใหญ่
ตำบล :
  คำนาดี
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พ.ค. 2512
อีเมล์ :
  nacharearnwit@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  คำนาดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:27:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา


นายสุบิน ศรีบุลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน