ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660217
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030004
รหัส Obec 6 หลัก :
  660217
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Donkaew-noninplang school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านดอนแก้ว
ตำบล :
  คำนาดี
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๑๗
อีเมล์ :
  tewinsanwong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลคำนาดี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2562 เวลา 08:29:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง


นายเทวินทร์ แสนวงษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน