ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสวาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660218
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030023
รหัส Obec 6 หลัก :
  660218
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสวาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankoksawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโคกสวาง
ตำบล :
  นาสวรรค์
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ธันวาคม 2500
อีเมล์ :
  koksawang.sc23@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  นาสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 14:54:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสวาง


นายอุทัย บุญประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสวาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน