ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660219
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030011
รหัส Obec 6 หลัก :
  660219
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนวังเยี่ยม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nonwangyium
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านโนนวังเยี่ยม
ตำบล :
  โคกก่อง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042430140
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปีการศึกษา 2520
อีเมล์ :
  renu_dee2325@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกก่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม


นางเยาวรักษ์ ปุยะบาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน