ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660220
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030005
รหัส Obec 6 หลัก :
  660220
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhokkongmittraphap 86
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านโคกก่อง
ตำบล :
  โคกก่อง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกก่อง-ชัยพร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกก่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10:01:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86


นายเดชา ลุนาวงค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน