ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนสา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660221
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030006
รหัส Obec 6 หลัก :
  660221
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนสา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonsa school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านโนนสา
ตำบล :
  โคกก่อง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  43140
โทรศัพท์ :
  042430140
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 ธันวาคม 2479
อีเมล์ :
  sarit_dmax@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โคกก่อง-ชัยพร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโคกก่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  19 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:40:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนสา


นายสุริยัณห์ นะดาบุตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน