ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาคำ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660222
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030007
รหัส Obec 6 หลัก :
  660222
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาคำ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ์Nakham shcool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านนาคำ
ตำบล :
  โคกก่อง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042490030
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 กันยายน 2504
อีเมล์ :
  nk_nk3@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โคกก่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14:35:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาคำ


นายนรินทร์ อรัญมิ่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน