ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1038660223
รหัส Smis 8 หลัก :
  43030008
รหัส Obec 6 หลัก :
  660223
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยดอกไม้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  HUAIDOKMAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยดอกไม้
ตำบล :
  โคกก่อง
อำเภอ :
  เมืองบึงกาฬ
จังหวัด :
  บึงกาฬ
รหัสไปรษณีย์ :
  38000
โทรศัพท์ :
  042430141
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/08/2502
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลโคกก่อง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 15:22:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้


นางรุ่งนะภาพร สีทะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน